Bülten

Davranış Bozuklukları

davranis-bozuklugu-elit-samyelim

En sık görülen belirtiler yetişkinlere karşı gelme, olumsuz ve düşmanca davranışlar, kincilik, sözel tehditler ve fiziksel saldırganlığı içeren davranışlardır. Bu davranışlar gelişimsel dönem özellikleri ile açıklanamaz, 6 aydan uzun sürer, davranış bozukluğu belirtilerinin tamamı karşılanmaz. Kızlarda dolaylı davranışlar (pasif), sözel saldırganlık ve ilişkisel saldırganlık daha yaygındır.

Tags